Camping Drôme » Juridische informatie

Juridische informatie

Locatiemanager

CAMPING LES CHAPELAINS ★★★
SAS SANTIAGO
1105 Georges Coupoislaan
F-26340 SAILLANS
Tel. +33 4 75 21 55 47
e-mail: bonjour@chapelains.com
SAS met een kapitaal van €20.000
SIRET : 823 801 501 00011
Intracommunautaire btw: FR06 823 801 501
Publicatiemanager: Jean-Michel Pluvinage

PRODUCTIE

GEEK TONIEK
Vertegenwoordigd door de heer Yohan Darmayan in zijn hoedanigheid van Managing Director
Maatschappelijke zetel: 50 avenue du Lac Marion, 64200 Biarritz
Tel.: 05 32 74 11 52
E-mail: support@geek-tonic.com
Website: www.geek-tonic.com
SIRET: 89746755100015
APE: 6201Z

AUTEURSRECHT EN AUTEURSRECHTEN

De volledige inhoud van deze site valt onder het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten volgens de Franse wetgeving. Reproductie op een elektronisch medium van de hele site of een deel ervan in papieren of elektronische vorm is verboden. GEEK TONIC aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website. GEEK TONIC wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor externe links die naar deze site verwijzen.

Foto’s

De afbeeldingen en foto’s die op deze site worden gebruikt, vallen onder het auteursrecht en worden gebruikt met toestemming van de respectieve houders van het auteursrecht. De meeste foto’s op de website https://chapelains.com/ zijn eigendom van Camping Les Chapelains, het Geek Tonic Web Agency of het Toeristenbureau van de Drôme.

  • Foto’s die eigendom zijn van Camping Les Chapelains mogen op geen enkele manier worden gereproduceerd, gewijzigd, doorgegeven of hergebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de camping.
  • Sommige foto’s zijn beschikbaar gesteld door Geek Tonic en worden met toestemming gebruikt door Camping Les Chapelains. Elk hergebruik van deze afbeeldingen door derden is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Geek Tonic.
  • De andere beelden zijn eigendom van het Agence de l’attraction de la Drôme, toegankelijk via https://phototheque.ladrometourisme.com/, en worden gebruikt volgens de voorwaarden van het Agence de l’attraction de la Drôme. Fotografische credits worden waar van toepassing vermeld in overeenstemming met de richtlijnen van het Aantrekkelijkheidsagentschap. Als je vragen hebt over het gebruik ervan, kun je rechtstreeks contact opnemen met het Agence d’Attractivité de la Drôme.

Pictogrammen

De pictogrammen op de site zijn het exclusieve eigendom van Geek Tonic, die het recht om ze te gebruiken verleent aan Camping Les Chapelains als onderdeel van haar activiteiten en voor gebruik dat strikt verband houdt met de website. Elke reproductie, gebruik, wijziging of verspreiding van de pictogrammen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geek Tonic is ten strengste verboden.

Downloadbare documenten

De downloadbare documenten op deze site zijn eigendom van Camping Les Chapelains. Deze documenten kunnen worden gedownload door gebruikers van de site voor informatieve doeleinden en alleen voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik, wijziging, verspreiding of reproductie van deze documenten, in welke vorm dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Camping Les Chapelains.

Om toestemming te vragen of ongeoorloofd gebruik van materiaal op onze website te melden, kunt u contact opnemen met Camping Les Chapelains via de gegevens in het gedeelte “Contact” van de juridische kennisgeving.

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN NOMINATIEVE INFORMATIE

U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben in overeenstemming met artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming (Loi “Informatique et Libertés”) nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2018. U kunt uw recht op toegang uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar de redacteur van de site.

WETGEVING

In overeenstemming met de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992, is het verboden de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de uitgever van de site. Logo’s, afbeeldingen, foto’s, video’s, grafische diagrammen en teksten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Deze site kan, zonder zijn medeweten, zijn gekoppeld aan andere sites via hypermedia links. De redacteur van deze site aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie op deze andere sites. Internetgebruikers erkennen dat het gebruik van deze site valt onder de Franse wetgeving.